سيف با رئيس مجلس نمايندگان آفريقاي جنوبي ديدار کرد

بانک هاي ايراني به سرزمين ماندلا مي روند

رئيس کل بانک مرکزي در ديدار با رئيس مجلس نمايندگان آفريقاي جنوبي با اشاره به سابقه روابط اقتصادي و بانکي ميان دو کشور اظهار کرد: در حال حاضر هيچگونه مشکل لاينحلي براي گسترش روابط بانکي بين ايران و آفريقاي جنوبي وجود ندارد.

به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي، ولي اله سيف در اين نشست با بيان اينکه برقراري روابط کارگزاري بين بانک هاي دو کشور پيش نياز توسعه روابط اقتصادي و تجاري است ابراز اميدواري کرد تفاهم ­نامه بانکي بين بانک هاي مرکزي ايران و آفريقاي جنوبي که مقدمات آن در حال انجام است، طي سفر رئيس جمهوری ايران به آن کشور در سال جاري ميلادي امضا شود. به گفته سيف ايجاد حساب بانکي مشترک بين بانک هاي مرکزي ايران و آفريقاي جنوبي به منظور تسهيل تسويه مبادلات تجاري بين دو کشور، يکي از بندهاي پيشنهادي اصلي اين تفاهم ­نامه است.


سيف همچنين با تاکيد بر گشايش هاي بانکي ايجاد شده پس از برجام گفت: روابط بانکي بين دو کشور مي‌تواند از حوزه هاي کم ريسک آغاز شود و به تدريج و با رفع ابهام ها شاهد گسترش تعامل طرفين خواهيم بود.

 وي در ادامه با اشاره به سفر اخير هيئت بانکي ايران به آفريقاي جنوبي ادامه داد: در حال حاضر برخي از بانک هاي ايراني هيچ گونه مشکلي براي برقراري روابط کارگزاري با بانک هاي آفريقاي جنوبي ندارند.

"بالکا ام بته" رئيس مجلس نمايندگان آفريقاي جنوبي نيز ضمن استقبال از گسترش تعامل تجاري کشورش با ايران گفت: شناسايي موانع روابط اقتصادي بين دو کشور و تلاش براي رفع آنها از اولويت هاي اصلي اين سفر بوده است.

وي در ادامه با ابراز خرسندي از رفع تحريم هاي هسته اي ايران، برجام را فرصت خوبي براي گسترش مجدد روابط اقتصادي و بانکي بين دو کشور دانست و تاکيد کرد تمام توان خود را براي تقويت و توسعه اين روابط به کار مي گيرد.
 تعداد بازديدها:   6,275