در جلسه شورای پول و اعتبار ارایه شد

گزارش آخرین تحولات اقتصادی کشور

گزارش آخرین تحولات اقتصادی کشور معاونت اقتصادي بانک مرکزي آخرين تحولات اقتصادي کشور و نيز اقدامات اخير این بانک را در رابطه با نرخ‌هاي سود به شورای پول و اعتبار ارایه کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، معاونت اقتصادی این بانک در يک هزار و دويست و سی و ششمین جلسه شورای پول و اعتبار، تحولات کلان اقتصادي کشور در حوزه های بخش واقعي، نرخ تورم، بازار ارز و مولفه‌هاي مختلف بازار پول را براي اعضاي شوراي پول و اعتبار تشريح کرد.

 
در همين ارتباط آخرين تحولات کلان پولي شامل حجم نقدينگي، پايه پولي و ضريب فزاينده نقدينگي، تغييرات اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزي و اقدامات بانک مرکزي در خصوص ساماندهي اضافه برداشت بانک ها، تحولات بازار بين‌بانکي به تفکيک حجم معاملات و نرخ سود در اين بازار، عملکرد تسهيلات‌دهي بانک ها و همچنين برنامه‌هاي نظام بانکي در حمايت از توليد و اشتغال، از جمله موارد طرح شده در جلسه شورای پول و اعتبار امروز بود.
 
همچنین مقرر شد در جلسه بعدی این شورا بخش دوم گزارش اقدامات بانک مرکزي در حوزه بازار پول و ساماندهي نرخ سود بانکي ارایه شود
.تعداد بازديدها:   8,006