در هفت هفته اول اجرای طرح ضربتی

360 هزار فقره وام ازدواج پرداخت شد

360 هزار فقره وام ازدواج پرداخت شد

شبکه بانکی با اجرای طرح ضربتی اعطای وام ازدواج از ابتدای مردادماه سال جاری تا پایان هفته هفتم به بیش از 360 هزار نفر از متقاضیان، وام پرداخت کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، حدود 90 هزار فقره از مجموع وام‌های پرداختی در استان‌های محروم و کم‌برخوردار و بالغ بر 270 هزار فقره پرداخت نیز در سایر استان‌ها و مناطق کشور صورت گرفته است.

قبل از اجرای طرح در اول مردادماه سال جاری تعداد افراد در صف (ثبت نام در سامانه وام ازدواج) بالغ بر 500 هزار نفر بوده است که در پایان هفته هفتم از اجرای طرح ضربتی تعداد  245.000 نفر از افراد در صف سامانه کاهش یافته است.

در طول هفت هفته از اجرای طرح، تعداد ثبت نام کنندگان جدید در سامانه وام ازدواج بالغ بر 125 هزار نفر بوده که نسبت به مدت مشابه گذشته و روال سابق، ثبت نام در سامانه با رشد بی‌سابقه 100 درصدی مواجه شده است.

تعداد افراد در صف سامانه وام از بالغ بر 500 هزار نفر در ابتدای طرح  به 230 هزارنفر در روز 19 شهریور 1396 کاهش یافته است. لازم به ذکر است که عدم تعادل در تعداد پرداختی وام و کاهش تعداد متقاضیان در صف به دلیل ثبت نام حدود 125 هزار نفر متقاضی جدید در طول اجرای طرح است.

در مجموع تعداد پرداختی وام ازدواج از ابتدای سال تاکنون بالغ بر 692 هزار فقره بوده که بیش از 50 درصد آن (360 هزار فقره) مربوط به هفت هفته اول اجرای طرح بوده است.تعداد وام پرداخت شده در مناطق محروم نیز طی چهار ماهه اول سال جاری بالغ بر 76 هزار نفر بوده لیکن در مدت هفت هفته از اجرای طرح و با توجه به اولویت تعیین شده از سوی بانک مرکزی حدود 90 هزار نفر از این تسهیلات بهره مند شده اند.

در طول اجرای طرح (هفت هفته) و با پرداخت های به عمل آمده، تعداد افراد در صف که ثبت نام آنان مربوط به قبل از سال 1396 بوده است در حال حاضر به 18 هزار نفر کاهش یافته است.

امید است با اجرای طرح، در ابتدای مهرماه سال جاری صرفا افراد ثبت نامی سال 1396 (افراد در صف مربوط به سه ماهه دوم سال جاری) در صف دریافت وام قرار داشته باشند.

در طول هفت هفته از اجرای طرح، تعداد وام دریافتی از سوی متقاضیان زن 167 هزار نفر و متقاضیان مرد 193 هزار نفر بوده است. بیشترین دریافت کنندگان وام ازدواج در طول این دوره از نظر سنی در بین زنان 20 تا 25 سال و در آقایان بین 25 تا 30 سال سن قرار دارند.

گفتنی است در پایان مردادماه سال جاری 340 هزار نفر در صف پرداخت تسهیلات قرض الحسنه قرار داشته اند که در پایان هفته هفتم این تعداد به 230 هزار نفر در صف کاهش یافته است.

 تعداد بازديدها:   4,999