بر اساس محاسبات بانک مرکزی؛

تورم آبان ماه 9.9 درصد محاسبه شد

تورم آبان ماه 9.9 درصد محاسبه شد

نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به آبان‌ماه 1396 نسبت به دوازده ماه منتهی به آبان‌ماه 1395 معادل 9.9 درصد است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه 100=1395 به شرح  زیر است:

- شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آبان‌ماه 1396 به عدد 109.8 رسید که نسبت به ماه قبل 1.3 درصد افزایش یافت.

- شاخص مذکور در آبان‌ماه 1396 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 9.6 درصد افزایش داشته است.تعداد بازديدها:   4,572