بر اساس محاسبات در آبان ماه؛

نرخ تورم تولید کننده به ۹.۴ درصد رسید

نرخ تورم تولید کننده به ۹.۴ درصد رسید

شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهي به آبان ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهي به آبان ماه ۱۳۹۵ به‌میزان ۹.۴ درصد افزایش یافته است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه  ۱۰۰=۱۳۹۰ در آبان ماه ۱۳۹۶ به عدد  ۲۵۲.۲ رسيد که نسبت به ماه قبل ۰.۶ درصد افزايش داشته است.

این  شاخص در آبان ماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۱.۳ درصد افزایش نشان می‌‌دهد.

تعداد بازديدها:   7,079