بر اساس محاسبات در آبان ماه؛

نرخ تورم تولید کننده به 9.4 درصد رسید

نرخ تورم تولید کننده به 9.4 درصد رسید

شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهي به آبان ماه 1396 نسبت به دوازده ماه منتهي به آبان ماه 1395 به‌میزان 9.4 درصد افزایش یافته است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه  100=1390 در آبان ماه 1396 به عدد  252.2 رسيد که نسبت به ماه قبل 0.6 درصد افزايش داشته است.

این  شاخص در آبان ماه 1396 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 11.3 درصد افزایش نشان می‌‌دهد.تعداد بازديدها:   7,911