بانک ها باید نسخه ای از قرارداد را به مشتریان ارائه کنند

بانک ها باید نسخه ای از قرارداد را به مشتریان ارائه کنند

بانک مرکزی با هدف ايجاد شفافيت در روابط فيمابين بانك و مشتری و نيز لزوم توجه به فرهنگ مشتری مداری، طی بخشنامه ای بر لزوم استفاده از فرم یکنواخت عقود و اعطای یک نسخه از قرارداد به مشتریان توسط بانک ها تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بر این اساس بانك‌ها و مؤسسات اعتباری مكلف شدند ضمن استفاده از فرم‌های يكنواخت قراردادهای تسهيلاتی عقود بانکی که پیش از این به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است، پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه‌ ای از آن  كه دارای ارزش قانونی يكسان با ساير نسخ است را در اختيار تسهيلات‌گيرنده، ضامن و وثيقه‌گذار قرار دهند.

 همچنین بانک ها و مؤسسات اعتباری موظفند قبل از انعقاد و يا امضای قرارداد تسهيلات بانکی، تمهيداتی اتخاذ کنند تا مشتری، ضامن و وثيقه‌گذار از مفاد آن آگاهی کامل کسب کرده و مفاد قرارداد نمونه به همراه مقررات و ضوابط مصرح در آن را در اختيار مشتری، ضامن و وثيقه‌گذار قرار دهند.

علاوه بر این چگونگی انجام محاسبات مربوط به اقساط، سهم از اصل و سود تسهيلات به تفکيک در هر يک از اقساط، چگونگی تسويه تسهيلات، ميزان تخفيف تعلق گرفته در صورت بازپرداخت يکجا و زودتر از موعد، ميزان و نحوه محاسبه وجه التزام تأخير تأديه دين و ساير ملاحظات محاسباتی بایستی در قالب جداول پيوست قرارداد تسهيلات بانکی در اختيار تسهيلات‌گيرنده، ضامن و وثيقه‌گذار قرار گيرد.
 
اطلاع‌رسانی کامل به عموم در خصوص قراردادهای تسهيلات بانکی به طرق ممکن از جمله قراردادن فرم قرارداد يادشده در پايگاه اطلاع‌رسانی بانک‏‏ ها و مؤسسات اعتباری از جمله دیگر الزامات تاکید شده در این بخشنامه است.
 
گفتنی است بانک مرکزی پیش از این و در راستای اجرای تکليف مقرر در تبصره ذيل ماده (23) قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار، موضوع لزوم يكنواخت‌سازی فرم عقود تسهيلات بانكی، فرم‌های يكنواخت قراردادهای تسهيلاتی عقود تسهيلات بانکي را پس از تصويب در شوراي پول و اعتبار به شبکه بانکی ابلاغ کرده است.
 تعداد بازديدها:   9,370