سپرده گذاران تعاونی های سه گانه مشکلات خود را اعلام کنند

سپرده گذاران تعاونی های سه گانه مشکلات خود را اعلام کنند

شماره های تماس برای دریافت نظرها، پیشنهادها و شکایات سپرده گذاران محترم تعاونی های اعتبار منحله غیرمجاز افضل توس، وحدت و تشکیلات موسوم به البرز ایرانیان (آرمان) اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با اقدام های انجام شده در خصوص بازپرداخت سپرده سپرده گذاران محترم تعاونی های سه گانه و همکاری و مساعدت بانک های تجارت، آینده و موسسه اعتباری ملل، به آگاهی می رساند:

 

به منظور تسهیل امور مربوط به بازپرداخت سپرده ها و ایجاد بستر مناسب برای پاسخگویی به مشکلات سپرده گذاران نهادهای موصوف، این دسته از سپرده گذاران می توانند هرگونه شکایت، پرسش و پیشنهاد را با شماره های زیر مطرح کنند:

 

بانک تجارت (سپرده گذارن تشکیلات موسوم به البرز ایرانیان):

021-88932711

021-88932712

021-1554

بانک آینده (سپرده گذاران تعاونی افضل توس):

021-27663200

موسسه اعتباری ملل(سپرده گذاران تعاونی وحدت):

021-88620779

021-88620771

بدیهی است پیشنهادها و شکایت های احتمالی سپرده گذاران و مشتریان تعاونی های پیش گفته، بررسی و پاسخ لازم داده خواهد شد.

 

 

 تعداد بازديدها:   7,820