بر اساس محاسبات در آذر ماه؛

نرخ تورم شاخص بهای تولید کننده به 9.7 درصد رسید

 شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به آذر ماه 1396 نسبت به دوازده ماه منتهی به آذر ماه 1395 به‌میزان 9.7 درصد افزایش یافته است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه  100=1390، در آذر ماه 1396 به عدد 255.9 رسید که نسبت به ماه قبل 1.5 درصد افزایش داشته است.

این شاخص در آذر ماه 1396 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل10.7 درصد افزایش نشان می‌‌دهد.
 

 


تعداد بازديدها:   8,818