رشد اقتصادی کشور در نیمه نخست سال ۱۳۹۶ به ۴.۵ درصد رسید

رشد اقتصادی کشور در نیمه نخست سال ۱۳۹۶ به ۴.۵ درصد رسید براساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رشد اقتصادی کشور به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰ در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۶، به عدد ۴.۵ درصد رسید.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس محاسبات مقدماتی و اولیه اداره حسابهای اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰ در شش ماهه اول سال ۱۳۹۶ به ۳۵۳۹.۱ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه شش ماهه اول سال ۱۳۹۵ به میزان ۴.۵ درصد افزایش یافته است.


گزارش تحولات اقتصادی ایران در بخش واقعی - نیمه نخست سال ۱۳۹۶

توضیحاتی در خصوص رشد اقتصادی - نیمه نخست سال ۱۳۹۶ 
تعداد بازديدها:   2,009