رشد اقتصادی کشور در نیمه نخست سال 1396 به 4.5 درصد رسید

رشد اقتصادی کشور در نیمه نخست سال 1396 به 4.5 درصد رسید براساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رشد اقتصادی کشور به قیمت های ثابت سال 1390 در شش ماهه نخست سال 1396، به عدد 4.5 درصد رسید.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس محاسبات مقدماتی و اولیه اداره حسابهای اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمت های ثابت سال 1390 در شش ماهه اول سال 1396 به 3539.1 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه شش ماهه اول سال 1395 به میزان 4.5 درصد افزایش یافته است.


گزارش تحولات اقتصادی ایران در بخش واقعی - نیمه نخست سال 1396

توضیحاتی در خصوص رشد اقتصادی - نیمه نخست سال 1396 


تعداد بازديدها:   3,138