نماگرهای اقتصادی بهار و تابستان 1396 منتشر شد

نماگرهای اقتصادی بهار و تابستان 1396 منتشر شد

شماره های جدید نشریه «نماگرهای اقتصادی» مربوط به سه ماهه اول و دوم سال 1396 منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، شماره های 88 و 89 نشریه نماگرهای اقتصادی مربوط به سه ماهه اول و دوم سال 1396 از سوی اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی انتشار یافت.

شاخص های عمده اقتصادی در بخش های واقعی، خارجی و مالی اعم از حساب های ملی، تراز پرداخت ها، بدهی های خارجی، وضع مالی دولت و ... در این نشریه منتشر می شوند.

برای مشاهده نماگر‌های اقتصادی به  بخش نشریات و پژوهش ها در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی (اینجا) مراجعه کنید.تعداد بازديدها:   3,236