در نامه مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی تاکید شد

لزوم رعایت دقیق ضوابط اجرایی بسته ارزی

لزوم رعایت دقیق ضوابط اجرایی بسته ارزی

مدیركل اعتبارات بانك مركزی، در نامه ای به بانك ها و موسسات اعتباری، بر ضرورت رعایت مفاد بخشنامه و ضوابط اجرایی بسته ارزی، تأكید كرد. 

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، سید علی اصغر میرمحمد صادقی در این نامه به بانک ها خاطرنشان کرد: بر اساس برخی گزارش های دریافتی در روز نخست اجرای طرح، همکاران بانکی در برخی شعب، اطلاعات نادرست و خلاف بخشنامه بانک مرکزی به مشتریان محترم ارائه می کنند که انتظار می رود ضمن توقف هر چه سریع تر این روند، مفاد ضوابط و بخشنامه مزبور به صورت دقیق، به آگاهی مشتریان برسد. 

وی با اشاره به اینكه ضوابط اجرایی بسته ارزی در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی درج شده و در دسترس است، از بانك ها خواست مفاد بخشنامه ابلاغی به ویژه موارد مربوط به گواهی سپرده ریالی را به دقت رعایت كرده و مشتریان محترم را به درستی راهنمایی كنند.

به گفته مدیر كل اعتبارات بانك مركزی، نرخ سود علی الحساب سالانه این گواهی 20 درصد و پرداخت آن در مقاطع ماهانه خواهد بود. بازخرید قبل از سررسید گواهی یاد شده در شعب بانک عامل، با نرخ 14 درصد سالانه خواهد بود و پرداخت نرخ بالاتر به هیچ وجه ممکن نیست و با هرگونه تخلف در این زمینه، برخورد خواهد شد. همچنین بازفروش و یا نقل و انتقال این گواهی به غیر به اشکال مختلف ممنوع است.

در نامه میرمحمد صادقی تاکید شده است: انتظار می رود بانک ها مطابق بخشنامه و ضوابط اجرایی مربوط به بسته ارزی، به دقت و با رعایت صداقت، عمل کنند. بدیهی است بازرسان نظارتی بانک مرکزی نیز در این زمینه به وظیفه قانونی خود عمل خواهند کرد.تعداد بازديدها:   3,508