نرخ تورم در بهمن ماه 9.9 درصد محاسبه شد

نرخ تورم در بهمن ماه 9.9 درصد محاسبه شد  
نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به بهمن‌ماه 1396 نسبت به دوازده ماه منتهی به بهمن‌ماه 1395 معادل 9.9 درصد است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه 100=1395 به شرح زیر است:

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در بهمن‌ماه 1396 به عدد 113.4 رسید که نسبت به ماه قبل 0.9  درصد افزایش یافت.
 
شاخص مذکور در بهمن‌ماه 1396 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 9.4 درصد افزایش داشته است.

 

پیوندهای مرتبطتعداد بازديدها:   2,990