توزیع سکه های رایج توسط شعب منتخب بانک ها انجام می شود

لیست شعب منتخب توزیع کننده مسکوک در استان تهران منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک به منظور تامین مسکوک مورد نیاز هموطنان، سکه های رایج یک هزارریالی، 2 هزار ریالی و 5 هزار ريالي را در استان تهران از طریق شعب منتخب بانک های ملی، صادرات، ملت، شهر، اقتصاد نوين و پارسیان توزيع می کند.

گفتنی است اطلاع رسانی در خصوص نحوه توزيع مسکوک‌رایج در‌ ساير استان‌ها، با هماهنگي ناظران پولي، در شعب منتخب هر استان انجام می‌شود.

 


ليست شعب منتخب توزیع مسکوک رایج در استان تهران



تعداد بازديدها:   4,572