از 28 اسفندماه تا اطلاع ثانوی

تسویه «پایا»، دو بار در روز انجام می شود

تسویه «پایا»، دو بار در روز انجام می شود

بانک مرکزی، با توجه به ایام پایانی سال و در راستای تسهیل گردش وجوه و دریافت به موقع وجوه دولتی، سیکل تسویه سامانه «پایا» در روزهای غیر تعطیل رسمی را از تاریخ 96.12.28 تا اطلاع ثانوی به دو بار در روز تغییر داد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو نامه شماره 96.362688 مورخ 1396.11.10، با توجه به ایام پایانی سال و در راستای تسهیل گردش وجوه و دریافت به موقع وجوه دولتی، از تاریخ 96.12.28 تا اطلاع ثانوی، انتقالات سامانه «پایا» برای دستور پرداخت‌های مشتریان به صورت زیر انجام خواهد شد:

1. انتقالات سامانه «پایا» برای دستور پرداخت‌های مشتریان در روزهای غیر تعطیل رسمی دو بار در روز و در سیکل های 3:45 بامداد و 15:45 پردازش و برای اعمال نتیجه به بانک‌ها ارسال خواهد شد.

2. استثنائا در تاریخ 96.12.28 علاوه بر چرخه های عادی سامانه پایا (طبق رویه فوق)، یک سیکل تسویه نیز در ساعت 21:30 اجرا خواهد شد.

پیوندهای مرتبطتعداد بازديدها:   55,425