تحقق وعده بانک مرکزی؛

سال 1396 هم با تورم تک رقمی به پایان رسید

نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اسفند‌ماه 1396 نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفند‌ماه 1395 معادل 9.6 درصد است.


به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، خلاصه نتايج به‌دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران براساس سال پايه 100=1395 به شرح زیر است:


- شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران در اسفندماه 1396 به عدد 114.7 رسيد که نسبت به ماه قبل 1.1 درصد افزايش يافت.


- شاخص مذکور در اسفند‌ماه 1396 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 8.3 درصد افزايش داشته است.
 
تعداد بازديدها:   8,270