دولت تنخواه‌ ۱۰ هزار میلیارد تومانی بودجه ۱۳۹۶ را ۲۸ اسفند تسويه کرد

دولت تنخواه‌ ۱۰ هزار میلیارد تومانی بودجه ۱۳۹۶  را ۲۸ اسفند تسويه کرد
یکی از خبرگزاری های داخلی در یادداشتی با استناد به آمارهای ارایه شده توسط بانک مرکزی در نشریه ادواری گزیده آمارهای اقتصادی،‌ این ادعا را مطرح کرده است که دولت تا پایان بهمن‌ماه سال 1396 نظیر سال‌های 1392 الی 1395، بخشی از تنخواه دریافتی از بانک مرکزی را تسویه نکرده و این اقدام دولت را مغایر با قانون محاسبات عمومی قلمداد کرده است، در این خصوص توضیحاتی به منظور تنویر افکار عمومی به شرح زیر ارایه می‌شود:

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، طبق ماده (24) قانون محاسبات عمومی کشور، "تنخواه‌گردان خزانه" عبارت است از اعتبار بانكی در حساب درآمد عمومی دولت نزد بانك مركزی كه به موجب قانون اجازه استفاده از آن به میزان معین در هر سال مالی برای رفع احتیاجات نقدی خزانه در همان سال به وزارت امور اقتصادی و دارایی داده می‌شود و باید تا پایان سال تسویه شود. 

بر اساس ماده (1) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، میزان تنخواه‌گردان خزانه حداكثر تا 3 درصد منابع بودجه عمومی دولت تعیین شده است. باید توجه داشت که مأخذ اطلاعات مورد استفاده در تنظیم گزارش مورد اشاره به نشریه ادواری گزیده آمارهای اقتصادی بهمن‌ماه سال 1396 مربوط بوده و با توجه به فرصت قانونی در نظر گرفته شده برای تسویه تنخواه خزانه (پایان اسفندماه 1396)، طبیعی است که این ردیف در این مقطع زمانی دارای مانده باشد. 

گفتنی است که، بر خلاف گزارش ارایه شده توسط آن خبرگزاری، تنخواه‌گردان خزانه دولت در سال 1396 نیز به رویه سنوات گذشته و همانند دولت‌های قبل در تاریخ28 اسفندماه 1396 تسویه شده و این اقدام دولت هیچ‌گونه مغایرتی با قانون محاسبات عمومی و الزامات فوق‌الذکر نداشته است.
تعداد بازديدها:   4,247