​طی دو هفته اخیر توسط بانک مرکزی انجام شد؛

تخصیص معادل بیش از دو میلیارد دلار آمریکا به نرخ 4200 تومان برای واردات

بانک مرکزی در دو هفته اخیر مبلغ معادل 2 میلیارد و 362 میلیون دلار آمریکا، با نرخ دلار 4200 تومانی براساس ضوابط جدید ارزی برای واردات کشور تخصیص ارز کرده است.


به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، از زمان ابلاغ سیاست جدید ارزی دولت، بانک مرکزی در بازه زمانی 21 فروردین الی سوم اردیبهشت ماه سال جاری برای تخصیص ارز واردات کالا نسبت به صدور 9210 فقره گواهی ثبت آماری به مبلغ معادل 2 میلیارد و 362 میلیون دلار مطابق با جدول شماره 1 اقدام کرده است. 
 
 
همچنین با درخواست بانک های عامل در همین بازه زمانی برای تأمین 6052 مورد گواهی ثبت آماری به منظور واردات کالا معادل 1 میلیارد و 332 میلیون دلار آمریکا با نرخ 4200 تومان مطابق جدول شماره 2 اقدام کرده است.
 

 
شایان ذکر است، در همین مدت مبلغ 22.5 میلیون یورو اسکناس ارز برای مصارف خدماتی (مسافرتی و ...) به بانک های عامل تحویل شده است. 
تعداد بازديدها:   3,961