تورم فروردین ماه 9.2 درصد محاسبه شد


نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به فروردين‌ماه 1397 نسبت به دوازده ماه منتهی به فروردين‌ماه 1396 معادل 9.2 درصد است.


به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، خلاصه نتايج به‌دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران براساس سال پايه 100=1395 به شرح زیر است:

- شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران در فروردين‌ماه 1397 به عدد 115.6 رسيد که نسبت به ماه قبل 0.8 درصد افزايش يافت.

- شاخص مذکور در فروردين‌ماه 1397 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 7.9 درصد افزايش داشته است.
 


 

تعداد بازديدها:   2,944