گزارش تحولات مسکن شهر تهران در فروردین ماه سال 1397

گزارش تحولات مسکن شهر تهران در فروردین ماه سال 1397

گزارش تحولات مسکن شهر تهران در فروردین ماه سال 1397 منتشرشد.

به گزارش روابط عمومی، گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردين ماه سال 1397 که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی ها و سياست های اقتصادی بانک مرکزی تهيه و منتشر شده است.

تعداد بازديدها:   4,617