در فروردین ماه 1397؛

نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده به 10.8 درصد رسید

شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به فروردين ماه 1397 نسبت به دوازده ماه منتهی به فروردين ماه 1396 به‌میزان 10.8 درصد افزایش یافته است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه 100=1390 در فرودین ماه 1397 به عدد 266.3 رسيد که نسبت به ماه قبل 0.3 درصد افزايش داشته است.

این شاخص در فروردین ماه 1397 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 12.7 درصد افزایش نشان می‌‌دهد.

 

1

 

تعداد بازديدها:   2,843