بیست و هشتمین همایش سیاست های پولی و ارزی (4)

رونمایی از کتاب بانکداری مرکزی، ثبات پولی و مالی، نظریه و عمل

رونمایی از کتاب بانکداری مرکزی، ثبات پولی و مالی، نظریه و عمل
کتاب «بانکداری مرکزی، ثبات پولی و مالی، نظریه و عمل» در بیست و هشتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی رونمایی شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، کتاب «بانکداری مرکزی، ثبات پولی و مالی، نظریه و عمل» برای مدیریت اقتصاد با هدف نیل به رشد و توسعه باثبات و پایدار در سطح جهانی و بررسی تجربه بانکداری مرکزی در ایران در چهار بخش با عناوین مقدمه ای بر بانک مرکزی، ثبات پولی، ثبات مالی و حفظ ثبات پولی و مالی برای دوره بعدی نگارش و در اولین روز بیست و هشتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی در مرکز همایش های صدا و سیما با حضور ولی اله سیف، رییس کل بانک مرکزی رونمایی شد.

این کتاب توسط آقای دکتر احمد عزیزی؛ صاحبنظر پولی و بانکی و خانم فاطمه نوربخش؛ پژوهشگر گروه بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی ترجمه شده است. علاقمندان می توانند به منظور خرید این کتاب به واحد انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی مراجعه کنند.
تعداد بازديدها:   3,861