نماگرهای اقتصادی زمستان 1396

نماگرهای اقتصادی زمستان 1396

نماگرهای اقتصادی شماره 91سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۶  منتشر شد.


به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، نماگرهای اقتصادی شماره 91 از سوی اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی انتشار یافت.

برای مشاهده نماگر‌های اقتصادی به اینجا مراجعه کنید.

 

تعداد بازديدها:   5,785