شماره 79 فصلنامه روند منتشر شد

شماره 79 فصلنامه روند منتشر شد

فایل PDF فصلنامه روند، سال بيست و چهارم، شماره 79، پاییز 1396 در وب‌سایت بانک مرکزی در بخش «نشریات و پژوهش‌ها» در دسترس عموم قرار گرفته است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی،در این شماره از فصلنامه روند آمده است:

- نگاهي به اقتصاد

- اثر نااطمیناني مخارج دولت بر رشد اقتصادی
(رهیافت: روش حداقل مربعات کاملاً تعديل شده)

- بررسي ابعاد نظری و تجربي سیاست تسهیل مقداری

-روشهای به هنگام سازی و ارائه جدول به هنگام شده داده-ستانده سال 1389 بانک مرکزی

- گونه شناسي الگوهای عملیاتي اسناد خزانه اسلامی

- قواعد توزيع سود و پوشش زيان بانک های مرکزی

- سیاست بخش مسکن در جمهوری کره


 

تعداد بازديدها:   7,060