تحولات غیرعادی بازار ارز، تناسبی با واقعیات اقتصادی و توان ارزی کشور ندارد / برنامه های جدید به زودی اعلام می شود

تحولات غیرعادی بازار ارز، تناسبی با واقعیات اقتصادی و توان ارزی کشور ندارد / برنامه های جدید به زودی اعلام می شود
بدینوسیله به اطلاع هموطنان عزیز می رساند، بانک مرکزی ج.ا.ایران حسب وظیفه ذاتی و قانونی خود، تحولات اخیر در بازار ارز و طلا را که عمدتاً ناشی از توطئه دشمنان کشور و در راستای ایجاد التهاب در اقتصاد و سلب آرامش روانی از مردم می باشد به دقت زیرنظر داشته و ضمن اعتقاد به اینکه این تحولات غیرعادی، تناسبی با واقعیات اقتصادی و توان ارزی کشور ندارد، برنامه های مقتضی و رویکردهای جدیدی را که در برنامه اعلامی رئیس کل جدید نیز آمده بود در دست تهیه دارد که ظرف روزهای آینده عملیاتی کرده و اطلاع رسانی لازم را در این خصوص به عمل خواهد آورد.
تعداد بازديدها:   8,424