از سوی بانک مرکزی؛

ارز دانشجویی تعیین تکلیف شد

ارز دانشجویی تعیین تکلیف شد      

بانک مرکزی در اطلاعیه ای از تعیین تکلیف ارز دانشجویی خبر داد.

 

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ارز دانشجویی بابت نیمسال اول تحصیلی سال ۲۰۱۸ و تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ قابل پرداخت بوده و پس از تاریخ مورد اشاره ارز دانشجویی به نرخ بازار و از طریق دو بانک پرداخت می شود.

 

گفتنی است، در همین زمینه اطلاع رسانی لازم از سوی بانك مركزی به سازمان های مربوطه انجام شده است.

     
تعداد بازديدها:   15,037