بانک مرکزی به بانک ها ابلاغ کرد

امهال تسهيلات دريافتي کشاورزان خسارت‌ديده از حوادث غيرمترقبه در سال زراعي 1397‏-1396

امهال تسهيلات دريافتي کشاورزان خسارت‌ديده از حوادث غيرمترقبه در سال زراعي 1397‏-1396
بانک مرکزی موضوع بند (خ) ماده «33» قانون برنامه ششم توسعه کشوردر خصوص امهال تسهيلات دريافتي کشاورزان خسارت‌ديده از حوادث غيرمترقبه در سال زراعي 1397‏-1396 به مدت سه‌سال را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بخشنامه به شماره 217889‏/97 مورخ 25‏/06‏/1397 و بر اساس تصويب‌نامه‌هاي شماره 49750‏/ت55558 ه مورخ 21‏/4‏/1397 هيأت محترم وزيران و اصلاحيه آن به شماره 74166‏/ت55695 ه مورخ 6‏/6‏/1397 صادر و به شرح زیر به شبکه بانکی ابلاغ شده است:

"کارگروه موضوع بند (خ) ماده (33) قانون برنامه ششم توسعه موظف است صرفا پس از اعلام استان هایی که در سال زراعی 1397-1396 تحت تاثیر حوادث غیرمترقبه قرار گرفته و توسط سازمان مدیریت بحران کشور به استانداری ها اعلام شده اند، مشمولین واجد بهره مندی از امهال تسهیلات موضوع این تصویب نامه را به بانک های عامل جهت امهال سه ساله تسهيلات متقاضيان معرفی نمايند."

بر این اساس از بانک ها خواسته شده با معرفي مشمولين واجد شرايط امهال تسهيلات از طريق کارگروه مندرج در مصوبه دولت، مراتب را در چارچوب ضوابط بانکی اجرا و عملکرد تصويب‌نامه‌های موصوف در مقاطع سه ماهه را به بانک مرکزی ارسال کنند تا متعاقباً مراتب جهت تأمين هزينه سه ساله امهال به سازمان برنامه و بودجه کشور منعکس شود.
تعداد بازديدها:   7,049