شاخص بهای تولید کننده شهریور ماه منتشر شد

شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به شهریور ماه 1397 نسبت به دوازده ماه منتهی به شهریور ماه 1396 به‌ میزان 18.2 درصد افزایش یافته است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه 100=1395  به شرح زیر است:

شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در شهريور ماه 1397 به عدد 157.8 رسيد که نسبت به ماه قبل 9.4 درصد افزايش داشته است.

 شاخص مذکور در شهریور ماه 1397 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 44.4 درصد افزایش نشان می‌‌دهد.


 
541312
تعداد بازديدها:   5,488