تفاوت 6.8 واحد درصدي تورم در دهک‌هاي اول و دهم؛

ادامه روند نزولی تورم ماهانه/ نرخ تورم آبان‌ماه به 18.4 درصد رسید

نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به آبان‌ماه 1397 نسبت به دوازده ماه منتهی به آبان‌ماه 1396 معادل 18.4 درصد است، همچنین بیشترین نرخ تورم به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای در آبان‌ماه 1397 مربوط به دهک‌ دهم معادل 21.8 درصد و کمترین آن مربوط به دهک‌ اول معادل 15 درصد بوده ‌است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، خلاصه نتایج شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (براساس سال پایه 100=1395) در آبان‌ماه 1397 به شرح  زیر است:

-    شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آبان‌ماه 1397 به عدد 153.6 رسید که نسبت به ماه قبل 3.5 درصد افزایش یافت.

-    شاخص مذکور در آبان‌ماه 1397 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل39.9 درصد افزایش داشته است.

 
1


 
تعداد بازديدها:   5,715