شاخص بهای تولیدکننده آبان ماه منتشر شد

شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به آبان ماه 1397 نسبت به دوازده ماه منتهی به آبان ماه 1396 به‌میزان 26.9 درصد افزایش یافته است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه 100=1395 به شرح زیر است:

-  شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در آبان ماه 1397 به عدد 182.1 رسيد که نسبت به ماه قبل 3.5 درصد افزايش داشته است.

-  شاخص مذکور در آبان ماه 1397 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 63.3 درصد افزایش نشان می‌‌دهد.

 


2

 

تعداد بازديدها:   3,210