در جلسه ریيس كل بانك مركزی با مديران عامل بانك ها مطرح شد:

تقويت ارزش پول ملی و تامين سرمايه در گردش توليد

تقويت ارزش پول ملی و تامين سرمايه در گردش توليد

جلسه دوره‌ای ریيس‌کل بانک مرکزی با مديران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی برگزار شد. 

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در جلسه صبح امروز دکتر همتی از همکاری مطلوب بانک‌های کشور در تحقق برنامه‌ها و سياست‌هاي بانک مرکزی براي سامان‌دهی نظام پرداخت به‌خصوص در حوزه الکترونيکی و جلوگيری از سو استفاده از جريان نقدينگی و صدمات ناشی از آن در بازار ارز قدردانی کرد و این همراهی نظام بانکی را عامل ایجاد ثمرات مثبت در اقتصاد کشور و ثبات و آرامش در بازار ارز دانست. 

ریيس‌کل بانک مرکزی درخصوص ساماندهی دستگاه‌های کارت‌خوان و چک‌هاي تضمينی بر کنترل و نظارت بيشتر تاکيد کرد و در همين راستا نظارت بيشتر بانک‌ها بر شرکت‌های PSP را نيز مورد توجه قرار داده و اعلام کرد قطعا در صورت عدم رعايت ضوابط نظارتی بانک مرکزی توسط اين شرکت‌ها مجوز آن‌ها مورد بررسی قرار می گیرد. 

دکتر همتی به ديدار اخير خود با مقام معظم رهبری و دستور ايشان به بانک مرکزی براي تقويت هرچه بيشتر ارزش پول ملی و نيز رعايت استقلال بانک مرکزی اشاره و اعلام کرد بانک مرکزی و نظام بانکی تمام توان مديريتی و کارشناسی براي تحقق منويات مقام معظم رهبری به‌‌کار می برد. 

وی تاکيد رییس جمهور درخصوص تامين سرمايه در گردش و نقدينگی مورد نياز توليد را عنوان کرد و از مديران عامل بانک‌ها خواست برنامه‌ريزي‌هاي مقتضی در اين باره انجام دهند و در صورت نياز به کمک و مساعدت بانک مرکزی اعلام کنند. دکتر همتی در ادامه به تشریح اهميت توليد و اشتغال و ضرورت توجه ويژه به اين موضوع پرداخت. 

ریيس‌کل بانک مرکزی به لايحه بودجه سال 1398 کشور اشاره و به برخی از جزیيات درآمدهای آن تاکيد کرد و گفت بودجه‌ای متناسب با شرايط ويژه اقتصادی براي سال 1398 تدوين شده و امیدواریم شرايط مناسبی در پيش داشته باشیم. 

وی با توجه به برنامه بانک مرکزی براي اجرای عمليات بازار باز در جهت مديريت سياست‌های پولی و سود بانکی، پيش‌بينی های انجام شده در قانون بودجه سال 1398 برای تحقق اين برنامه را تشريح کرد.

در ادامه جلسه مديران عامل بانک‌ها پيشنهادهای خود براي تحقق برنامه‌های حمايتی از توليد و اشتغال را عنوان کردند.مدیران عامل ضمن اعلام آمادگی براي حمايت از واحدهای توليدی، به ضرورت شناسایی واحدهای صنعتی اشاره کردند و خواستار ارتقای بهره‌وری و نظام‌های مديريتی واحدهای توليدی برای بهره‌برداری بهينه از منابع سرمايه‌ای در اختيارشان شدند تا از انحراف منابع جلوگيری شود. 

در همين راستا ریيس‌کل بانک مرکزی از بانک‌ها خواست سرمايه در گردش توليد را در اولويت قرار دهند و سازوکارهايی داشته باشند که واحدهای توليدی بهره‌ورتر در پرداخت تسهيلات مورد توجه قرار گيرند.تعداد بازديدها:   5,136