گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در آذر ماه منتشر شد

گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در آذر ماه منتشر شد
متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربنای واحد مسکونی معامله شده از طريق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران در آذر ماه سال 1397، 95.5 ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 4.1 و 91.8 درصد افزايش نشان می دهد. 

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در آذر ماه سال 1397 به 6.8 هزار واحد مسکونی رسيد که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 0.6 و 61.7 درصد کاهش نشان می دهد.

گفتنی است، گزارش تحولات مسکن شهر تهران برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است که توسط اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی تهیه می شود.
تعداد بازديدها:   4,155