شاخص بهای تولیدکننده آذرماه منتشر شد

شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهي به آذر ماه 1397 نسبت به دوازده ماه منتهي به آذر ماه 1396 به‌میزان 30.6 درصد افزایش یافته است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه 100=1395 به شرح زیر است:

-  شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در آذر ماه 1397 به عدد 173.9 رسيد که نسبت به ماه قبل 4.5 درصد کاهش داشته است.

-  شاخص مذکور در آذر ماه 1397 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 53.9 درصد افزایش نشان می‌‌دهد.


 

2
تعداد بازديدها:   2,885