تعطیلی خزانه جواهرات ملی در روز ۲۸ اسفند ماه 

تعطیلی خزانه جواهرات ملی در روز ۲۸ اسفند ماه 

خزانه جواهرات ملی روز سه شنبه ۲۸ اسفند ماه تعطیل است. 
 
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی به آگاهی می رساند، خزانه جواهرات ملی روز سه شنبه 28 اسفند ماه طبق روال سال‌های گذشته برای انجام امور پایانی سال، تعطیل است.

 

تعداد بازديدها:   2,807