روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد:

آخرين وضعيت همكاری‌های بانكی با كنلون بانك چين

آخرين وضعيت همكاری‌های بانكی با كنلون بانك چين
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پيرو مذاكرات اخير انجام شده با مديران كنلون بانك چين، در حال حاضر تغييری در سياست‌های بانك كنلون در معاملات كالاهای غيرتحريمی با بانك‌های غير تحريمی ايرانی ايجاد نشده است و مسئولين بانك مذكور اعلام كردند به همكاری خود با بانك‌های ايرانی غيرتحريمِی برای معاملات و پرداخت‌های مربوط به کالاهای غیرتحریمی ادامه خواهند داد.
  


تعداد بازديدها:   3,640