یادداشت رئیس کل بانک مرکزی در مورد سیاست های اعتباری، پولی و ارزی

یادداشت رئیس کل بانک مرکزی در مورد سیاست های اعتباری، پولی و ارزی
 امروز 12 فروردین در بانک مرکزی چند تصمیم مهم برای سال 99 گرفته شد:
 
1- در زمینه سیاست های اعتباری سه اقدام صورت می گیرد:
 
1-1 در مقابله با آثار اقتصادی کرونا، بانک های عامل مشخص شد و سازوکار پشتیبانی از طرح بزرگ تامین اعتبار 75 هزار میلیارد تومانی حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا با هدف حمایت از تداوم اشتغال نیروی کار واحدهای اقتصادی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
 
1-2  در زمینه کمک به ایجاد جهش تولید، مقرر شد واحد نظارت بر زنجیره ی تامین در جهت تعمیق و توسعه ی زنجیره تامین مالی تولید کالاها و خدمات در بانک مرکزی ایجاد شود.

1-3 سرانجام، تعداد بانک های عامل مجری طرح گام نیز افزایش پیدا کرد.
 
2- در زمینه سیاست پولی و توسعه عملیات بازار باز: شیوه نامه قرارداد خرید مجدد(Repo) و قرارداد خرید معکوس(Repo-Reverse)، که برای اولین بار در ایران اجرا می شود، تصویب شد.
 
3- در بخش سیاست های ارزی:
 
برنامه ریزی لازم جهت تامین به موقع ارز کالاهای اساسی از روشها و کانالهایی که در دسترس بانک مرکزی و بخش خصوصی است، انجام و بر ضرورت تداوم روند مدیریت علمی و بدون هیجان بازار ارز تاکید شد.
 
 امیدوارم این اقدامات، چنان که قبلا هم گفته ام، ادامه ثبات و پایداری را در اقتصاد فراهم آورده و مسیر رشد اقتصادی را هموار کند.


تعداد بازديدها:   3,921