بانک مرکزی برنامه ای برای تغییر در شرایط و نرخ سپرده ها ندارد

بانک مرکزی برنامه ای برای تغییر در شرایط و نرخ سپرده ها ندارد
 در پی انتشار متن پیشنهادی یکی از بانک های خصوصی در فضای مجازی در خصوص نرخ سپرده های بانکی، روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: بانک مرکزی برنامه ای برای تغییر در نرخ سود سپرده ها ندارد.


تعداد بازديدها:   5,177