رئیس پژوهشکده پولی و بانکی منصوب شد 

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی منصوب شد 
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر همتی، رئیس‌کل این بانک طی حکمی، دکتر شاپور محمدی، رئیس سابق سازمان بورس را به سمت رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی منصوب کرد.
تعداد بازديدها:   1,654