رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد؛

رشد 32 درصدی میزان سپرده های مردم در سیستم بانکی در سال 1398

رشد 32 درصدی میزان سپرده های مردم در سیستم بانکی در سال 1398 میزان سپرده های مردم در سیستم بانکی کشور در سال 1398 در مقایسه با سال 1397، ۳۲ درصد افزایش یافت.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر همتی گفت: میزان سپرده های مردم نزد سیستم بانکی در پایان سال 1398 نسبت به پایان سال 1397  با 32 درصد رشد به مبلغ 2.411 هزار ميلیارد تومان (دو هزار و چهارصد و یازده هزار میلیارد تومان) رسید. 

همتی افزود: همچنین میزان تسهیلات پرداختی از سوی نظام بانکی در مدت یاد شده با ۲۶ درصد رشد به مبلغ ۹۷۵ هزار میلیارد تومان در پایان اسفند 1398 رسید.
 


تعداد بازديدها:   3,829