روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد؛

فرصت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان تا پایان تیرماه ۹۹ است

فرصت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان تا پایان تیرماه ۹۹ است

مطابق با مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی و تصمیم کمیسیون تعیین نحوه برگشت ارز، صادرکنندگان می‌بایست تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۹ نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادراتی سال ۱۳۹۸ خود اقدام کنند. 

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بدیهی است بهره‌مندی از هرگونه معافیت مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده، مشوق‌های صادراتی، تامین نیازهای ارزی وارداتی و تداوم فعالیت‌های تجاری، صنفی و تمدید کارت‌های بازرگانی منوط به بازگشت ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصادی مطابق با مصوبات فوق‌الذکر است.

همچنین تصریح می شود علیرغم مطالب مطرح شده در برخی از رسانه ها این بانک برنامه ای برای تمدید مهلت مذکور ندارد.
 


تعداد بازديدها:   6,127