ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود علی الحساب سپرده‌های سرمايه‌گذاری

ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود علی الحساب سپرده‌های سرمايه‌گذاری
بانک مرکزی مصوبه شورای پول و اعتبار (جلسه مورخ 1399.4.24) در خصوص سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمايه‌گذاری را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بدین ترتیب، سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمايه‌گذاری که به پیشنهاد بانک مرکزی و با هدف حفظ ارزش پول ملی و حصول به نرخ تورم هدفگذاری شده و ايجاد ‌ثبات در نظام پولی و مالی کشور در يکهزار و دويست و نود و هفتمين جلسه شورای پول و اعتبار (مورخ 1399.4.24) به تصویب رسیده است ، به شرح زير است:

سپرده سرمايه‌گذاری کوتاه مدت عادی: 10 درصد     
            
سپرده سرمايه‌گذاری کوتاه مدت ويژه سه ماهه: 12 درصد     
  
سپرده سرمايه‌گذاری کوتاه مدت ويژه شش ماهه: 14 درصد   
    
سپرده سرمايه‌گذاری با سررسيد يک سال: 16 درصد         
  
سپرده سرمايه‌گذاری با سررسيد دو سال: 18 درصد            

بانک مرکزی در ادامه این بخشنامه تاکید کرده است مراتب به قيد تسريع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153‏‏‏‏‏‏‏.96 مورخ 1396.5.16، به تمامی واحدهای آن بانک‏‏‏‏‏‏‏/مؤسسه اعتباری غيربانکی ابلاغ شده و با اطلاع‌رسانی مناسب و مقتضی به سپرده‌گذاران محترم، بر حسن اجرای آن نظارت دقيق به عمل آيد.


تعداد بازديدها:   13,313