موافقت شورای پول و اعتبار با انتشار اوراق ودیعه/ بانک مرکزی زمان انتشار اوراق را مشخص می‌کند

موافقت شورای پول و اعتبار با انتشار اوراق ودیعه/ بانک مرکزی زمان انتشار اوراق را مشخص می‌کند
شورای پول و اعتبار ضمن موافقت با انتشار اوراق ودیعه توسط بانک مرکزی، سقف فردی تسهیلات مسکن روستایی و تسهیلات مسکن ایثارگران را افزایش داد.
 
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار در يک هزار و دويست و نود و هشتمين جلسه مورخ 21 مردادماه 1399 به ریاست دکتر عبدالناصر همتی، به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران و به منظور مديريت نقدينگی با انتشار اوراق وديعه توسط آن بانک موافقت کرد.
 
گفتنی است اين اوراق با سررسيد حداکثر دو ساله بوده و نرخ آن به پیشنهاد بانک مرکزی و تایید شورای پول و اعتبار و حداکثر معادل نرخ تورم سالانه تعیین خواهد شد. پرداخت سود اين اوراق به صورت سه ماهه و زمان انتشار آن به تشخیص هیئت عامل بانک مرکزی خواهد بود.
 
همچنین در این جلسه، به پیشنهاد بانک مرکزی سقف فردی تسهیلات مسکن روستایی در سال 1399 از 400 به 500 میلیون ریال افزایش یافت. ضمناً سقف تسهيلات مسکن ايثارگران در سال 1399 به ازاي هر واحد مسکوني در شهرهاي با جمعيت بيش از يک ميليون نفر يک ميليارد و ششصد ميليون (1.600.000.000) ريال، در مراکز استان‌ها يک ميليارد و دويست ميليون (1.200.000.000) ريال، در ساير شهرستان‌ها يک ميليارد (1.000.000.000) ريال و در روستاها ششصد ميليون (600.000.000) ريال تعيين شد.


تعداد بازديدها:   5,402