همتی خبر داد؛

 الزام بانکها به نگهداری درصدی از سپرده ها به صورت اوراق دولتی در ترازنامه

 الزام بانکها به نگهداری درصدی از سپرده ها به صورت اوراق دولتی در ترازنامه
رئيس کل بانک مرکزی گفت: بانکها بایستی درصدی از سپرده‌های خود را به صورت اوراق دولتی در ترازنامه‌هایشان نگهداری کنند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر همتی رئیس کل این بانک اعلام کرد: بر اساس سیاستهای جدید پولی بانک مرکزی و در راستاى اقدامات احتياطى اقتصاد كلان و تكميل بسترسازى عمليات بازار باز، بانکها و موسسات اعتبارى موظف خواهند شد درصدی از سپرده هاى خود را به صورت اوراق دولتی در ترازنامه خود داشته باشند.


تعداد بازديدها:   4,749