توسط بانک ها و سایر موسسات مالی؛ 

573.1 هزار میلیارد ریال اوراق بدهی دولتی خریداری شد

573.1 هزار میلیارد ریال اوراق بدهی دولتی خریداری شد
573.1 هزار میلیارد ریال اوراق بدهی دولتی توسط بانک‌ها و سایر موسسات مالی، از طریق فرآیند حراج و خارج از حراج (از طریق بورس) در 12 دوره حراج هفتگی، خریداری شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک مانند بسیاری از بانک‌های مرکزی، در راستای کاهش هزینه‌های معاملاتی، تسهیل دسترسی بانک‌ها و موسسات مالی غیر‌بانکی به اوراق بدهی دولتی و نیز اتکای تامین مالی دولت از محل فروش اوراق بهادار، از روز سه‌شنبه 13 خرداد ماه سال جاری نسبت به فروش هفتگی اوراق بدهی دولتی به روش حراج با سررسید‌ها و کوپن‌های سود مختلف در دوره هفتگی اقدام کرده است.

در 12 دوره حراج هفتگی تا پایان مردادماه 1399، در مجموع 573.1 هزار میلیارد ریال اوراق بدهی دولتی توسط بانک‌ها و موسسات مالی غیربانکی از طریق فرآیند حراج و خارج از حراج (از طریق بورس) خریداری شد. مجموع سفارش‌های بانک‌ها و موسسات مالی غیربانکی نیز در این 12 دوره حدود 1250.1 هزار میلیارد ریال بوده است.

لازم به ذکر است در دوازده حراج برگزار شده بانک‌ها 69 درصد، صندوق‌ها و نهادهای مالی 4 درصد و سایر سرمایه‌گذاران 27 درصد اوراق را خریداری کردند.


تعداد بازديدها:   3,484