شورای پول و اعتبار طی چهار مصوبه مقرر کرد‌‌؛ 

حمایت از بنگاه‌های تولیدی، صنعت و معدن و مسکن، اشتغالزایی روستاییان و  نخبگان

شورای پول و اعتبار عصر امروز و در مصوباتی جداگانه با افزایش سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، تخصيص منابع بانکي به اولويت‌هاي دو بخش صنعت و معدن و مسکن، افزایش سقف تسهیلات اشتغالزایی روستاییان و افزایش تسهيلات ساخت و خريد مسکن نخبگان موافقت کرد. 
 
5445


به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، شوراي پول و اعتبار در يکهزار و سيصد و دومين جلسه مورخ 99.7.29 خود به ریاست دکتر همتی، در راستای حمايت از توليد، به ویژه برنامه های کارگروه رفع موانع جهش تولید، سقف مانده تسهيلات سرمايه در گردش اعطايي به بنگاه‌هاي توليدي را تا 90 درصد فروش سال گذشته آنها افزايش داد.

شورای پول و اعتبار همچنین به منظور هدايت و تخصيص منابع بانکي به اولويت‌هاي دو بخش صنعت و معدن و مسکن و در راستاي تحقق جهش توليد، مقرر کرد تا سقف 500 (پانصد)‌ هزار ميليارد ريال منابع بانکي براي پرداخت تسهيلات از طريق سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت و تا سقف 200 (دويست)‌ هزار ميليارد ريال به منظور پرداخت تسهيلات به بخش مسکن (ساخت) از طريق سامانه وزارت راه و شهرسازي در اختيار واحدهاي مرتبط با اين دو بخش قرار گيرد. 

افزایش سقف فردي تسهيلات قرض‌الحسنه برای توانمندسازي و توسعه اشتغال در مناطق روستايي و محروم کشور  به مبلغ 200 (دويست) ميليون ريال با مدت بازپرداخت حداکثر 7 سال دیگر مصوبه شورای پول و اعتبار در راستای مساعدت به رفع مشکلات روستاییان بود. 

در پايان به پيشنهاد بانک ‌مرکزي ‌جمهوري ‌اسلامي ‌ايران، سقف فردي تسهيلات ساخت و خريد مسکن نخبگان و استعدادهاي برتر از مبلغ دو ميليارد ريال به سه ميليارد ريال افزايش يافت. شايان ذکر است که دوره بازپرداخت اين تسهيلات 20 ساله و بر اساس نرخ‌هاي مصوب شوراي پول و اعتبار خواهد بود.
 تعداد بازديدها:   3,343