تأکید رئیس کل بانک مرکزی بر کنترل تورم

تأکید رئیس کل بانک مرکزی بر کنترل تورم
دکتر عبدالناصر همتی در یادداشت امروز خود بر کنترل تورم تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، رئیس کل این بانک در یادداشت اینستاگرامی خود با عنوان «اهداف و ابزار بانك مركزى» نوشت: در طول حدود دو سال گذشته، بانك مركزى تحت فشار فزاينده‌اى بوده است كه دليل اصلى آن، شدت گرفتن تحريم‌ها و شوك منفى عرضه، آن‌هم درشرایطی كه نيروى انباشته شده نقدينگى هم در حال تخليه شدن روى قيمت‌ها بود. مشكلات دیگر، از جمله کرونا و كسرى بودجه نیز به تشديد اجتناب‌ناپذير رشدنقدينگى منجر شده است.

رئیس شورای پول و اعتبار افزود: سياستگذاری پولى براى مقابله با شوك منفى عرضه حتى در شرايط معمول هم دشوار است تا چه برسد به اقتصاد ايران كه با انبوهى از مشكلات ساختارى نیز مواجه است. وظيفه اساسى بانك مركزى ثبات قيمت‌ها و پس از آن جلوگيرى از ركود و كاهش توليد است. واضح است، مطابق نظريه اقتصادى، امكان دستيابى به هدف‌های زیاد با تعداد محدودى ابزار وجودندارد.

همتی  یادآور شد: نظر به خطرى كه تشديد نگران كننده تورم به صورت آسيب‌های جدی به دهك‌هاى متوسط و پايين جامعه و ايجاد عدم اطمينان و نیز ممانعت از تداوم فعاليت‌هاى توليدى دارد، منطقی است که توقع جامعه بر تمرکز بانک مرکزی بر کنترل تورم باشد.

وی تأکید کرد: با وجود درد و رنجى كه ملت ما از تحريم‌ها ديده است، اقتصاد ايران، آن‌طور كه آمريكا تصور می‌كرد دچار فروپاشى نشده و نشانه‌هاى فاصله گرفتن از عمق ركود را نمايان ساخته است و تمام تلاش بانك مركزى بايستی معطوف به كنترل تورم به هر طريق ممكن و تداوم وضعيت روبه بهبود بخش حقيقى باشد.

عالی ترین مقام بانک مرکزی در پایان عنوان کرد: بانک مرکزی به خوبی واقف است که، باتوجه به وجودشوک منفی عرضه، ناترازی بانکها و نیاز مالی دولت، امروز افزایش نرخ سود بانکی سیاستی نیست که توفیق قطعی داشته باشد و برهمین اساس به دنبال روش های دیگری برای کاهش فشار تورمی در بازارهاست. البته با ابزارهای در اختیار، روند نرخ سود بین بانکی نیز تعدیل خواهد شد.


تعداد بازديدها:   4,408