به منظور تبيين ساختار و ساز وکارهای بخش واقعی اقتصاد ايران؛

جداول «داده ـ ستانده» اقتصاد ايران در سال 1395 منتشر شد

جداول «داده ـ ستانده» اقتصاد ايران در سال 1395 منتشر شد

اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی به منظور تبيين ساختار و ساز وکارهای بخش واقعی اقتصاد ايران بر مبنای نظام استاندارد حساب‌های ملی، گزارش «جداول داده ـ ستانده اقتصاد ايران در سال 1395» را منتشرکرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، جداول آماری تهیه شده در این گزارش، به عنوان یکی از ابزارهای قوی برای انجام تحلیل¬های مختلف اقتصادی، سیاست¬گذاران و برنامه‌ریزان را قادر می سازد تا آثار برنامه ها و سیاست های اقتصادی را قبل و بعد از اجرای برنامه ارزیابی کرده و ابعاد مختلف آن را بررسی کنند.

جداول «داده ـ ستانده» چارچوبی را ایجاد می کنند که بر مبنای آن می توان به تولید ناخالص داخلی از سه روش‌ مختلف تولید، هزینه و درآمد ملی به طور هم زمان دست یافت. به عبارت دیگر این جداول از یک سو تصویری واضح از عرضه کل کالاها و خدمات تولید شده و یا وارد شده به داخل کشور و از سوی دیگر تقاضای کل کالاها و خدمات واسطه ای و نهایی ارایه می کنند. جدول «داده ـ ستانده» اقتصادي در اصل يک تکنيک آماري قوي و موثر است که در قالب آن تحليل اقتصادي متکي بر تئوري تعادل عمومي، مطرح مي‌شود.

تهیه جداول «داده ـ ستانده» به دو روش آماری و نیمه آماری (به‌هنگام شده) انجام می‌شود. منظور از جداول آماری، جداولی است که اطلاعات مندرج در آن مبتنی بر ارقام ثبتی، سرشماری ها، طرح‌های آماری و یا صورت های مالی است، امّا در جداول نیمه آماری (به‌هنگام شده)، بخشی از اطلاعات جداول «داده ـ ستانده» بر اساس روش های تکنیکی و استفاده از ضرایب و اطلاعات جداول آماری سال پایه تهیه می¬شود. بانک مرکزی به‌منظور تأمین نیازهای آماری جامعه در سطوح کارشناسی و برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی از بدو تأسیس تاکنون اقدام به تهیه و ارائه جداول داده ـ ستانده آماری برای سال‌های 1348، 1353، 1367، 1378، 1383 و 1395 کرده است. همچنین جداول داده ـ ستانده نیمه آماری (به‌هنگام شده) سال‌های 1372 و 1389 نیز توسط اين بانک ارائه شده‌اند. لازم به توضیح است که جهت تهيه جداول داده ـ ستانده سال 1395 از رويکرد موجود در نظام حساب‌های ملی 2008 و سایر منابع معتبر و مرجع استفاده شده است.

به طور کلي جداول داده ـ ستانده سال 1395 داراي ويژگي‌های جدید و برجسته زیر است:
1- پوشش هم‌زمان جداول داده ـ ستانده به قیمت‌های جاری و ثابت سال پایه 1395
2- تهیه و تدوین جداول بر مبنای آخرین نسخه استاندارد بین المللی نظام حساب‌های ملی 2008
3- تهیه و تدوین جداول بر مبنای آخرین نسخه استاندارد جداول داده ـ ستانده سازمان ملل متحد 2018
4- تهیه و تنظیم بر مبنای نظام طبقه‌بندی استاندارد رشته فعالیت‌های اقتصادی ISIC (نسخه چهارم)
5- تهیه و تنظیم بر مبنای نظام طبقه‌بندی استاندارد محوری محصولاتCPC  (نسخه دوم)
6- توسعه و تکمیل مرزهای حساب تولید و حساب سرمایه بر مبنای نظام حساب‌های ملی 2008
7- افزایش رشته فعالیت‌های اقتصادی به 89 قلم بر اساس نظام استاندارد ISIC (نسخه چهارم)
8- افزایش تعداد کالاها و خدمات به 130 قلم بر اساس نظام استاندارد CPC (نسخه دوم)
9- تهیه و تدوین جدول واردات واسطه‌ای اقتصاد ایران به ‌شکل تفصیلی

لازم به ذکر است که هم‌زمان با تهیه مجموعه سری زمانی ارقام حساب‌های ملی بر مبنای سال پایه (100=1395)؛ تهیه و تدوین جداول داده ـ ستانده سال 1395 نیز از سال 1396 در دستور کار اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی قرار گرفت. فرآیند تهیه و تدوین جداول فوق شامل برآورد جدول مصرف به قیمت‌های خریداران، جدول مصرف به قیمت‌های پایه، جدول عرضه به قیمت‌های پایه، جدول حاشیه‌های بازرگانی و حمل و نقل، جدول خالص مالیات، جدول واردات واسطه‌ای، جدول داده ـ ستانده به قیمت‌های پایه، ماتریس ضرایب داده مستقیم، معکوس ماتریس لئونتیف، ماتریس ضرایب ستانده مستقیم، معکوس ماتریس گُش و جدول ضرایب پیوندهای پیشین و پسین اقتصاد ایران بوده است. جداول داده ـ ستانده سال 1395 بانک مرکزی آخرین جداول داده‌ ـ ستانده آماری کشور است که به صورت تفصیلی و بر مبنای آخرین طبقه‌بندی‌ها و دستورالعمل‌های بین‌المللی تهیه شده است. اگرچه در جداول داده ـ ستانده اقتصادی، اطلاعات جامع و مفصلی با توجه به سطح تفصیل ارقام در اختیار خوانندگان قرار می‌گيرد اما باید توجه داشت که کیفیت و کمیت داده‌های اخذ شده از منابع آماری، نقش مؤثری در تعیین ابعاد جداول داده ـ ستانده ایفا می‌نمایند. لذا با توجه به امکانات و بضاعت آماری کشور که در زمینه دریافت و به‌کارگیری آمارهای پایه وجود داشته است، جداول تفصیلی داده ـ ستانده سال 1395 بر حسب 89 فعالیت و 130 محصول مورد بررسی و محاسبه قرار گرفته است.

در پایان خاطر نشان می‌سازد، علاقه‌مندان برای مطالعه جداول و متن کامل گزارش جداول داده ـ ‌ستانده اقتصاد ایران در سال 1395 می‌توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی این بانک به نشانی www.cbi.ir به بخش آمار‌ها و داده‌ها، حساب‌های ملی ایران، جداول داده ـ ستانده مراجعه کنند.

 همچنین متقاضیان می‌توانند جهت دسترسی سریع به پیوندهای زیر مراجعه کنند:

•    جداول نهایی داده ـ ستانده اقتصاد ایران در سال 1395
•    گزارش کامل داده ـ ستانده اقتصاد ایران در سال 1395


 تعداد بازديدها:   3,687