در طی 9 ماهه سالجاری انجام شد؛

پرداخت 191 هزار ميليارد ريال تسهيلات به شرکت های دانش بنیان

طی 9  ماهه 1399  به 763 شرکت  دانش بنيان معادل 191 هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداخت شد که نسبت به  نه ماهه 1398 معادل 128 درصد افزايش داشته است .

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بيشترين تسهيلات طی 9 ماهه  1399 از سوی بانک هاي صادرات به مبلغ 35.3 هزار ميليارد ريال ، ملت به مبلغ33.2 هزار ميليارد ريال و ملی به مبلغ  30.5 هزار ميليارد ريال پرداخت شده است .

 
ميزان تسهيلات پرداختی از فروردين  ماه 1399 تا آذر ماه  1399
 
1


تعداد بازديدها:   1,706