از ابتدای سال جاری تا کنون و توسط بانک مرکزی انجام شد؛

8740 میلیون دلار تامین ارز برای کالاهای اساسی و دارو

8740 میلیون دلار تامین ارز برای کالاهای اساسی و دارو

بانک مرکزی از ابتدای سال تاکنون علیرغم فشار تحریم‌ها، ارز کالاهای اساسی را به میزان 8740 میلیون دلار تامین کرده است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک طبق مصوبه ستاد اقتصادی دولت برای تامین ارز، نسبت به تامین ارز کالاهای اساسی و دارو اقدام کرده و این میزان در روزهای باقیمانده تا پایان سال نیز افزایش خواهد یافت.

گفتنی است در سال جاری بنا به مصوبه ستاد اقتصادی دولت، 8 میلیارد دلار ارز با نرخ 4200 تومان به منظور تامین کالاهای اساسی به تفکیک 5.5 میلیارد دلار برای اقلام کالای اساسی (ذرت، دانه روغنی، روغن خام، کنجاله، جو و گندم) و 1.5 میلیارد دلار برای دارو و یک میلیارد دلار برای تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شد.

میزان تامین ارز کالاهای اساسی به نرخ 4200 تومان، از ابتدای سال تا پایان روز یکشنبه مورخ 12 بهمن ماه 1399 بابت واردات اقلام اساسی، به شرح زیر است:

ذرت – 1985 میلیون دلار

جو – 405 میلیون دلار

دانه‌های روغنی – 910 میلیون دلار

روغن خام – 1200 میلیون دلار

کنجاله – 990 میلیون دلار

گندم – 677 میلیون دلار

کود – 40 میلیون دلار

کاغذ – 36 میلیون دلار

تجهیزات و ملزومات پزشکی – 1107 میلیون دلار

دارو– 1390 میلیون دلار

بنابراین از ابتدای سال جاری تاکنون جمعا مبلغ 8740 میلیون دلار توسط بانک مرکزی برای تامین کالاهای اساسی در نظر گرفته شده و همان گونه که آمار فوق نشان می دهد،‌ این بانک تامین ارز کالاهای اساسی را طبق مصوبه ستاد اقتصادی دولت به طور کامل انجام داده است.تعداد بازديدها:   3,794