سخنگوی اجرای  قانون جدید چک تأکید کرد؛

شبکه بانکی موظف به آموزش قانون جدید چک به مشتریان است

شبکه بانکی موظف به آموزش قانون جدید چک به مشتریان است
سخنگوی اجرای قانون جدید چک با بیان اینکه ‌امروز دور دوم آموزش شبکه بانکی در ارتباط با قانون جدید چک برگزار شده است، گفت: دوره آموزشی فعلی طی مدت سه روز برگزار می‌شود و با توجه به اینکه مشتری در ابتدا با شبکه بانکی در ارتباط است، آنها نقش مهمی را در آموزش مشتریان ایفا می‌کنند و سفیر آموزش بانک مرکزی تلقی می‌شوند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، آمنه نادعلی زاده در حاشیه دوره آموزشی شبکه بانکی مرتبط با قانون جدید چک، با تأکید بر لزوم اطلاع‌رسانی و آموزش به شبکه بانکی درخصوص قانون جدید چک گفت: پس از اینکه قانون اصلاح قانون صدور چک ابلاغ شد، بانک مرکزی کارگروه‌هایی را به منظور اجرای دقیق قانون و تسهیل در امر فرهنگ سازی و آموزش تشکیل داد. یکی از محورهای اصلی که از ابتدا مدنظر بانک مرکزی قرار گرفت مقوله اطلاع رسانی و آموزش به مردم و شبکه بانکی بود. براین اساس و پیش از این، دور اول آموزش به شبکه بانکی در مهر ماه سال 1398 برگزار و طی آن ملاحظات قانونی، بخشنامه‌ها و تغییراتی که در سامانه‌ها رخ می‌دهد برای شبکه بانکی تبیین شد.

سخنگوی اجرای قانون جدید چک با بیان اینکه شبکه بانکی ملزم است اطلاع رسانی کامل را در این زمینه انجام دهد، تصریح کرد: بانک‌ها مکلفند در قالب پیامک، بروشور و سایر روش‌های تبلیغاتی مشتریان خود را مطلع کنند و اطلاع‌رسانی کافی را در این زمینه داشته باشند. 

معاون اداره نظام‌های پرداخت با اشاره به اینکه محتوای آموزشی مرتبط با قانون جدید چک در اختیار شبکه بانکی قرار گرفته است،‌ گفت: در حال حاضر محتوای آموزشی توسط بانک مرکزی تهیه شده و این محتوا در اختیار بانکها قرار گرفته است و بر این اساس آنها می‌توانند نسبت به اطلاع‌رسانی اقدام کنند. 

از فروردین ماه سال 1400 بانکها مکلفند چک‌های جدید را به مشتریان ارائه دهند و مردم نیز باید حتما چک‌های جدید را در سامانه صیاد ثبت کنند.

پیوندهای مرتبط



تعداد بازديدها:   3,751