انتشار اولین اوراق گواهی اعتبار مولد با ارزش 10 هزار میلیارد ریال

انتشار اولین اوراق گواهی اعتبار مولد با ارزش 10 هزار میلیارد ریال

اولین اوراق گواهی اعتبار مولد(گام) با مبلغ 10 هزار میلیارد ریال  با سررسید شش ماهه برای شرکت ایران خودرو منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بانک مرکزی با هدف رفع موانع پولی رونق تولید، هدایت منابع مالی به فعالیت‌های مولد اقتصادی و تأمین سرمایه درگردش سالم و پایدار برای واحدهای تولیدی، نسبت به طراحی گواهی اعتبار مولد (گام) اقدام و دستورالعمل مربوط بعد از تصویب شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی ابلاغ کرده است که بر اساس هماهنگی ایجاد شده با بانک‌های عامل و بازار سرمایه, اولین اوراق یاد شده به مبلغ 10 هزار میلیارد ریال با سررسید شش ماهه برای شرکت ایران خودرو به عنوان بنگاه متعهد از سوی بانک صادرات ایران در تاریخ 8 بهمن سال جاری منتشر شد.


 


تعداد بازديدها:   3,324